Press "Enter" to skip to content

ข้อควรรู้สำหรับคนอยากเที่ยวคนเดียว

ในการเดินทางไปท่องเที่ยวนั้นยิ่งเป็นการเดินทางคนเดียวสิ่งหนึ่งที่คุณควรต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคือ การที่คุณรู้จักที่จะต้องทำตัวให้เสมือนกับคนในพื้นที่ไปเลย ไม่จำเป็นจะต้องประกาศให้โลกหรือใครๆ รับรู้ว่าตัวคุณนั้นเป็นนักท่องเที่ยวต่างถิ่น เนื่องจาก การที่คุณทำตัวกลมกลืนไปกับคนในพื้นที่จะยิ่งเป็นการช่วยทำให้คุณปลอดภัยจากสายตาของพวกมิจฉาชีพได้มากกว่าแถมเวลาซื้อสิ่งของหรือไปช้อปปิงที่ใดก็อาจจะได้ราคาเสมือนคนในพื้นที่อีกด้วย
นอกจากนี้คุณควรที่จะต้องเรียนรู้ที่จะทำการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นไว้บ้าง เนื่องจาก เมื่อใดที่คุณนั้นจำเป็นจะต้องเดินทางไปเที่ยวคนเดียวแบบไร้เพื่อนหรือคนรู้ใจไปกับคุณ คุณควรที่จะต้องเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือจากคนในพื้นที่ให้ได้ การพูดขอความช่วยเหลือนั้นอาจเป็นการพูดสอบถามดี ๆ หรือเป็นการตะโกนเสียงดังยามเมื่อต้องพบเจอกับเหตุการณ์อันตราย
อีกสิ่งที่สำคัญที่คุณควรต้องมีเมื่อต้องการอยากจะเดินทางเที่ยวคนเดียว คือ คุณจะต้องมีความมั่นใจในตนเองให้มากๆ แน่นอนว่าเมื่อใดที่คุณต้องเดินทางคนเดียวความรู้สึกหนึ่งที่จะแทรกเข้ามาภายในจิตใจของคุณก็คือ ความรู้สึกกลัวรู้สึกประหม่าแบบบอกไม่ถูกและความรู้สึกเหล่านี้อาจทำให้คุณนั้นตกเป็นเป้าสายตาหรือตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มโจรหรือคนที่ประสงค์ไม่ดีได้ ฉะนั้นสิ่งที่คุณควรต้องทำก็คือ คุณจะต้องสร้างความมั่นใจในตัวเองให้เพิ่มมากขึ้น คิดเสมอว่าตัวเรานั้นเป็นคนฉลาด เป็นคนที่มีความอดทนและแข็งแกร่งมากกว่าที่เราคิดไว้

Be First to Comment

Leave a Reply